Regranulaty Granulaty tworzyw - oryginały Dodatki modyfikujące Wypełniacze do tworzyw Dodatki oxodegradowalne Tworzywa biodegradowalne Sadza techniczna Barwniki do tworzyw
Aktualności

PROGRAM REACH

REACH jest rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady Europejskiej dotyczącym bezpiecznego stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę oraz w niektórych przypadkach udzielanie zezwoleń i ograniczenia handlu i stosowania niektórych chemikaliów (obowiązujący tekst na stronie – http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm – Dz.U. L 136 z 29.05.2007 r.). Weszło w życie w dniu 1 czerwca 2007 r. i zastępuje kilkadziesiąt dotychczas obowiązujących wspólnotowych aktów prawnych, zarówno rozporządzeń, jak i dyrektyw wprowadzonych do prawa polskiego ustawą z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych.


Przepisom rozporządzenia REACH podlegają w zasadzie wszystkie chemikalia, jednakże szereg chemikaliów, takich jak np. środki ochrony roślin, produkty biobójcze, produkty lecznicze, kosmetyki, czy dodatki do żywności lub pasz, regulowane innymi przepisami wspólnotowymi, są wyłączone spod działania niektórych lub prawie wszystkich przepisów rozporządzenia. Rejestracji nie podlegają także substancje pozyskiwane z przyrody, o ile nie są niebezpieczne i nie zostały zmodyfikowane chemicznie.

 

REACH bezpośrednio dotyczy działalności producentów i importerów (spoza UE) substancji lub preparatów chemicznych. Poza tym reguluje działalność produkujących lub importujących (spoza UE) wyroby (materiały budowlane, elektronikę, zabawki, maszyny, części zamienne, tekstylia i szereg innych), które zawierają substancje określone w art. 57 rozporządzenia lub które w sposób zamierzony uwalniają substancje chemiczne podczas stosowania.
Przepisy rozporządzenia dotyczą także producentów preparatów (farb, lakierów, olejów, środków czyszczących i szeregu innych) oraz w pewnym zakresie także profesjonalnych użytkowników chemikaliów.

 

Zespół odpowiedzialny za spełnienie wymagań nałożonych przepisami omawianego rozporządzenia w firmie EKOGRANULAT z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Józefa Bellottiego 1/24 sporządził wykaz wszystkich substancji, które są w firmie produkowane, importowane i stosowane oraz wstępnie zarejestrował je w systemie komputerowym UE.


Pozostając sprawdzonym i rzetelnym dostawcą granulatów i regranulatów tworzyw sztucznych, jak również barwników i dodatków do tworzyw sztucznych, firma EKOGRANULAT udziela wszelkich informacji związanych z REACH swoim obecnym i potencjalnym Klientom.
 

 

 

ewipo.pl Copyright © by Ekogranulat 2009