Regranulaty Granulaty tworzyw - oryginały Dodatki modyfikujące Wypełniacze do tworzyw Dodatki oxodegradowalne Tworzywa biodegradowalne Sadza techniczna Barwniki do tworzyw
Aktualności

TWORZYWA DEGRADOWALNE (wytworzone z udziałem dodatków inicjujących ich przyspieszoną degradację)

Obecnie możemy spotkać się z różnymi dodatkami, których składu chemicznego dostawcy nie ujawniają, a nazywają TDPA (Totally Degradable Plastics Additives) . Są one wprowadzane przez producentów w niewielkiej ilości około 1-3% do polimeru w celu przyspieszenia degradacji wyrobu gotowego.


Produkty degradowalne są często określane jako oxy-degradowalne. Oxo-degradacja jest procesem rozkładu tworzywa, bez udziału mikroorganizmów, pod wpływem czynników zewnętrznych światła i tlenu. 


Dodatki degradujące powodują, iż materiał w wyrobie gotowym ulegnie szybciej rozkładowi niż podobny wyrób z tworzywa sztucznego. Według niektórych źródeł „torby z dodatkiem TDPA ulegają degradacji (fragmentacji, ale nie rozkładowi na resztki organiczne) w środowisku naturalnym w ciągu 18-24 miesięcy. Jednak nie ma atestów, badań czy jakichkolwiek dowodów potwierdzających rozkład takich toreb w przeciągu tego właśnie czasu w polskich warunkach klimatycznych.


Zaletą zastosowania dodatków degradujących jest więc fakt, iż tego typu opakowanie szybciej ulegnie rozkładowi niż wykonane z czystego polietylenu.

 

Wadą natomiast jest sprzeczność z zasadami prawidłowej edukacji ekologicznej, gdyż zachęca się klientów do wyrzucania takich toreb gdziekolwiek... a one nie są biodegradowalne, jak również nie uzyskały certyfikatu przydatności do kompostowania.


Stosowanie dodatków degradujących polimer może mieć pożądane efekty w niektórych aplikacjach, jednak zastosowanie ich na większą skalę w opakowalnictwie może być poważnym problemem związanym z ich recyklingiem.

 

Oxy-degradujące substancje mogą negatywnie wpływać na jakość uzyskanego surowca wtórnego w recyklingu materiałowym.


Torby degradowalne oferuje np. sieć handlowa Tesco, Lewiatan, czy Auchan.

 

 

ewipo.pl Copyright © by Ekogranulat 2009