Regranulaty Granulaty tworzyw - oryginały Dodatki modyfikujące Wypełniacze do tworzyw Dodatki oxodegradowalne Tworzywa biodegradowalne Sadza techniczna Barwniki do tworzyw
Aktualności

PROGRAM REACH

REACH jest rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej dotyczącym bezpiecznego stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę oraz w niektórych przypadkach udzielanie zezwoleń i ograniczenia handlu i stosowania niektórych chemikaliów (obowiązujący tekst na stronie – http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm – Dz.U. L 136 z 29.05.2007 r.).

Więcej


TWORZYWA BIODEGRADOWALNE

Opakowania biodegradowalne są wykonane z polimerów biodegradowalnych, które są wrażliwe na działanie enzymów wytwarzanych przez bakterie i grzyby. Końcowymi produktami biodegradacji takiego tworzywa są biomasa (kompost), woda i gazy tj. dwutlenek węgla (dla warunków tlenowych) lub metan (dla warunków beztlenowych).

Więcej


TWORZYWA DEGRADOWALNE (wytworzone z udziałem dodatków inicjujących ich przyspieszoną degradację)

Obecnie możemy spotkać się z różnymi dodatkami, których składu chemicznego dostawcy nie ujawniają, a nazywają TDPA (Totally Degradable Plastics Additives) . Są one wprowadzane przez producentów w niewielkiej ilości około 1-3% do polimeru w celu przyspieszenia degradacji wyrobu gotowego.

Więcej


OSUSZACZ DO TWORZYW - ŚRODEK ODGAZOWUJĄCY I ABSORBUJĄCY WILGOĆ

Osuszacz do tworzyw – DESICCANT to dodatek modyfikujący znajdujący się w ofercie firmy EKOGRANULAT. DESICCANT to dodatek modyfikujący w formie granulatu usuwający wilgoć oraz gazy z tworzywa. Znajduje szerokie zastosowanie w wyrobach produkowanych z regranulatów, przemiałów i aglomeratów wtedy kiedy tworzywo jest zawilgocone lub zgazowane.

Więcej


ETAPY RECYKLINGU

Zużycie tworzyw sztucznych z roku na rok stale rośnie. Tworzywa sztuczne towarzyszą nam codziennie. W samochodach, autobusach którymi podróżujemy, opakowaniach artykułów spożywczych w których kupujemy jogurt czy wodę, opakowaniach  kosmetycznych, sprzęcie elektronicznym, sportowym i wielu wielu innych.

Więcej


KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA REGRANULATÓW

Regranulaty  mają szerokie zastosowanie w przetwórstwie tworzyw sztucznych. EKOGRANULAT w swojej ofercie posiada regranulaty następujących tworzyw:  PP, LDPE, HDPE, LLDPE, PS, ABS, PA. Głównym czynnikiem którym kierują się przetwórcy tworzyw sztucznych przy wyborze odpowiedniego surowca są jego parametry techniczne oraz cena.


 

 

Więcej

ewipo.pl Copyright © by Ekogranulat 2009